Tehnike

1. Mentalna Aritmetika – VAK metoda učenja

Koristeći Abakus (Mentalna Aritmetika) (drevna sprava za računanje) uz  VAK metodu omogućuje se brzo i učinkovito učenje, povećanje koncentracije, pamćenja, vizualizacije. Abakus je drevno azijsko računalo koje je stoljećima korišteno prije nego što je izumljen moderni numerički sustav. Danas se koristi za mentalnu gimnastiku.

2. Neurobičke vježbe ®

Koristeći aktivnosti Neurobics ® metode pozitivno se utječe na usklađen rad mozga i tijela. Takvo integrirano djelovanje dovodi do povećanja pažnje, motoričkih vještina, emocionalnog stanja, socijalizacije, školskih vještina pisanja, čitanja, računanja i jezičnih vještina, kao i do smanjenja napetosti i hiperaktivnosti.

3. NLP – Neuro Lingvističko Programiranje

NLP vrlo je učinkovita kombinacija psiholoških i komunikoloških tehnika program polazi od činjenice da ljudi već posjeduju sva sredstva i potencijale potrebne za bilo koju vrstu promjene te se bavi direktnim usmjeravanjem ka željenim ciljevima te njihovim uspješnim ostvarenjem u najkraćem mogućem roku. Unaprijeđuju se naši modeli mišljenja, učenja, motivacije i promjene te se definiraju načini na koji primamo i obrađujemo informacije, kao i utjecaj tih procesa na naše ponašanje.

NLP se sa polaznicima provodi kroz svaki nivo i temelji se na postupnom upoznavanju svojih potencijala i resursa, kao i prepoznavanju istoga kod drugih. Isto utječe na uspješnost u komunikaciji, odnosima i životu općenito.

Koristeći NLP tehnike, potiču se i jačaju lične kvalitete kao što su: samopouzdanje, samosvijest, usmjereno ponašanje, kreativnost.

Nastavu provode educirani i licencirani treneri – profesori pedagogije, psihologije, učiteljice, odgojiteljice i diplomirani anglisti. Program je dvojezičan, nastava se održava na maternjem i engleskom jeziku.

VAK metoda

Ljudski izraz temelji se na modalitetima – kanalima i sastoji se od kombinacije percepcije i pamćenja.

Znanstvenici su primijetili da se ljudi mogu klasificirati kao vizualni, auditivni i kinestetički učenici na temelju tri glavna senzorska prijemnika.

  1. Vizualni učenici uče kroz viđenje,
  2. Auditorni učenici uče kroz slušanje,
  3. Kinestetički učenici uče kroz kretanje, rad i dodirivanje.

Kod djece mozak konstantno stvara nove oblike kao odgovor na primljene stimulacije. Neka djeca posjeduju dominantan ili preferirani stil učenja.

Kao rezultat, neka djeca uče brže kada vizualno primaju informacije, neke tako da slušaju i druge dodiruju.

Neka djeca također imaju mješovitu i ravnomjerno uravnoteženu mješavinu triju stilova.

Brainobrain prati individualne sklonosti djeteta i pomaže naučiti različite načine učenja kroz VAK metodologiju.

Naši treneri su obučeni da mijenjaju pristup kako bi odgovarali stilovima učenja pojedine djece.