Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

MJESEČNA ČLANARINA

80 KM

Besplatni demo čas

DEMO ČAS BESPLATNO

12 - 16 ČASOVA JEDAN NIVO

GRUPE OD 5 DO 10 DJECE

ČAS JEDNOM SEDMIČNO

15 MINUTA DNEVNE VJEŽBE

MJESEČNA ČLANARINA

DVOJE ILI VIŠE DJECE

70 KM

Besplatni demo čas

DEMO ČAS BESPLATNO

12 - 16 ČASOVA JEDAN NIVO

GRUPE OD 5 DO 10 DJECE

ČAS JEDNOM SEDMIČNO 

15 MINUTA DNEVNE VJEŽBE

LITTLE BOB MATERIJAL

START PAKET

68 KM

LBOB KIT

LITTLE BOB II 38 KM

LITTLE BOB III 50 KM

LITTLE BOB IV 50 KMREGULAR BOB MATERIJAL

START PAKET

68 KM

REGULAR KIT

REGULAR BOB II 46 KM

REGULAR BOB III 38 KM

REGULAR BOB IV 38 KM

REGULAR BOB V 38 KM

REGULAR BOB VI 38 KM