Brainobrain master abakus

Mentalna aritmetika i NLP za djecu- Ljetni kurs

Mentalna aritmetika i NLP za djecu

Brainobrain Mentalna aritmetika organizuje upis za decu uzrasta od 4-14 godina na prvi Brainobrain ljetni brzi kurs.

Za polaznike u Sarajevu u centru Brainobrain 01, adresa: Hasana Kikića 13 formiramo sledeće grupe:

  • Ponedeljak 17.00h – 19:00h uzrast od 7-8, 9- 10-14 godina
  • Utorak 17.30h – 19:30h uzrast od 4-7 godina
  • Petak 17:00h –19:00h uzrast od 7-9 godina

Brainobrain Centar 01 otvara nove termine:
Adresa: Hasana Kikića 13

  • Srijeda 11.30h –13:30  uzrast od 10-14 godina
  • Četvrtak 16.30h –18:30h uzrast od 4-7 godina
Brainobrain BiH
Mentalna aritmetika

Kursevi Mentalne aritmetike su odlična priprema za školu, a za školarce nije kasno da razviju uspavane potencijale, bez obzira što već znaju da računaju. Primjenjujemo različite stilove učenja koji su jedinstveni. Učimo cijelim tijjelom:

Little Bobs je program – aktivnosti koji se temelji na načelu da “Učenje nije samo u glavi! ”. To potiče djecu da koriste sve svoje resurse u učenju. Kreativnost. Podrazumijeva pronalaženje više različitih odgovora i rješenja na situacije i zadatke koji su pred nas postavljeni.

Regular Bobs je program – Brzina procesiranja informacija i bolje pamćenje. Izrazito poboljšanje koncentracije i fokusa kao i poboljšanje odliučnosti pristupa za riješavanje zadataka i situacija Izvrsnost u riješavanju matematičkih i logičkih zadataka.