Brainobrain program | Mentalna Aritmetika i NLP

LITTLE BOB

Little Bobs je holistička aktivnost koja ostvaruje više inteligencije za vašu djecu.

 • Logička inteligencija
 • Intrapersonalna inteligencija
 • Međuljudska inteligencija
 • Kinestetička inteligencija
 • Prostorna inteligencija
 • Prirodna inteligencija
 • Na temelju VAK metodologije: Primjenjujemo različite stilove učenja koji su jedinstveni. Učimo cijelim tijjelom: Little Bobs je program aktivnosti koji se temelji na načelu da "Učenje nije samo u glavi! ''. To potiče djecu da koriste sve svoje resurse u učenju.

Little Bob.pdf

REGULAR BOB

Regular Bobs pomaže razvoju intelektualnih i društvenih vještina kod djece.

 • Koncentracija
 • Matematičke vještine
 • Fokus
 • Memorija
 • Fotografska Memorija
 • Vizualizacija
 • Kreativnost
 • Samopouzdanje
 • Razvijanje mentalne agilnosti.

  Brzina procesiranja informacija i bolje pamćenje. Izrazito poboljšanje koncentracije i fokusa kao i poboljšanje odliučnosti pristupa za riješavanje zadataka i situacija Izvrsnost u riješavanju matematičkih i logičkih zadataka.

  Podizanje svjesnosti o osobnim i tuđim kvalitetima i vrijednostima. Samopouzdanje, samopoštovanje, poštovanje različitosti, učenje iz svojih i tuđih pogrešaka, pronalaženje najboljeg rješenja za ostvarenje ličnih i grupnih ciljeva.

  Kreativnost. Podrazumijeva pronalaženje više različitih odgovora i rješenja na situacije i zadatke koji su pred nas postavljeni.

Brainobrain regular.pdf