Cjenovnik

MJESEČNA ČLANARINA

80 KM

Besplatni demo čas

DEMO ČAS BESPLATNO

12 - 16 ČASOVA JEDAN NIVO

GRUPE OD 7 DO 12 DJECE

JEDNOM SEDMIČNO BOB ČAS

15 MINUTA DNEVNE VJEŽBE

10% POPUST

2 DJETE IZ PORODICE

72 KM

Besplatni demo čas

DEMO ČAS BESPLATNO

12 - 16 ČASOVA JEDAN NIVO

GRUPE OD 7 DO 12 DJECE

JEDNOM SEDMIČNO BOB ČAS

15 MINUTA DNEVNE VJEŽBE

LITTLE BOB MATERIJAL

START PAKET

65 KM

LBOB KIT

LITTLE BOB II 35 KM

LITTLE BOB III 50 KM

LITTLE BOB IV 50 KMREGULAR BOB MATERIJAL

START PAKET

60 KM

REGULAR KIT

REGULAR BOB II 45 KM

REGULAR BOB III 35 KM

REGULAR BOB IV 35 KM

REGULAR BOB V 35 KM

REGULAR BOB VI 35 KM